שרות למקלחון 8 מ"מ

שרות למקלחון 8 מ"מ כולל כיוון צירים וסגירה ומגב ריצפה תחתון
₪ 450.00

בס"ד

שרות למקלחון כולל 

במסגרת השרות אנו נחליף את מגבי הגומי בתחתית דלתות המקלחון

המחיר כולל מגב סיליקון תחתון בלבד 1  מטר