RSS

מוצרים חדשים

ציר מתכת למקלחון

ציר מקלחון 6 מ"מ חלופי
₪ 60.00

ציר למקלחון

ציר מקלחון 6 מ"מ חלופי
₪ 60.00
למעט משלוח

שרות למקלחון הזזה 6 מ"מ

שרות למקלחון הזזה 6 מ"מ כולל כיוון דלתות וסגירה
₪ 250.00

שרות למקלחון 8 מ"מ

שרות למקלחון 8 מ"מ כולל כיוון צירים וסגירה ומגב ריצפה תחתון
₪ 350.00

שרות לאמבטיון 8 מ"מ

שרות לאמבטיון 8 מ"מ כולל כיוון צירים וסגירה ומגב ריצפה תחתון
₪ 350.00

שרות לאמבטיון 6 מ"מ

שרות לאמבטיון 6 מ"מ כולל כיוון צירים וסגירה ומגב ריצפה תחתון שרות מוצר נוסף בבית 150 ש"ח
החל מ ₪ 200.00

שרות למקלחון 6 מ"מ

שרות למקלחון 6 מ"מ כולל כיוון צירים וסגירה ומגב ריצפה תחתון
₪ 300.00

תריס ונציאני 25 מ"מ אלומניום (יבוא)

וילון תריס ונציאני הינו תריס בעל שלב הנאספים כלפי מעלה וכאשר השלבים מורדים ומכסים את החלון ניתן לצודד אותם בכדי לשלוט ברמת האור / ההצללה עיקר השימוש במוצר הוא בשלב אלומניום 25 מ"מ רוחב שלב ובעיקר נראה אותו במשרדים
₪ 290.00 ₪ 165.00