מעבדת שרות

בס"ד

   מחלקת שרות תיקונים לשרותכם

מחלקת השרות שלנו מקבלת מוצרים לתיקון במקום

בזמן שנקבע לפי שעות העבודה במשרדנו

כל מוצר ייקבל בדיקה ראשונית והערכת מחיר בתוך  שלושה ימי עסקים

מחיר בדיקה 100 ש"ח 

שיופחתו ממחיר התיקון הכללי 

**המחיר אינו כולל חלקי חילוף במקרה הצורך** 

 להזמנת שרות יש להתקשר אלינו